POTWIERDZENIE UCZESTNIKÓW 2023          

Kodeks akcji

Szanowni goście,

występujemy z inicjatywą, która, mamy nadzieję, przyczyni się do dalszego pozytywnego rozwoju jednej z najważniejszych akcji ogólnodostępnych w Republice Czeskiej i całej Europie środkowej.

W roku 2003 nasza akcja została przeniesiona z centrum Ostrawy na lotnisko w Mosznowie i stopniowo wspólnie z naszymi współorganizatorami i partnerami udało się doprowadzić do takiej akcji, która w ubiegłych latach otrzymała status najbardziej odwiedzanej, regularnej dwudniowej akcji w Republice Czeskiej. Celem Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej jest długofalowe zadowolenie widzów, uczestników i partnerów, którzy zapewniają uczestnictwo i dlatego przedstawiamy kilka zasad, o których jesteśmy przekonani, że przyczynią się do tego niełatwego zadania.

  • Nadrzędnym celem akcji Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej jest podniesienie ogólnej świadomości o znaczeniu współpracy międzynarodowej dla zapewnienia bezpieczeństwa czeskiego, z naciskiem na partnerstwo z krajami północnoatlantyckiego paktu. Głównym środkiem do osiągnięcia tego celu jest ogólnodostępny przegląd jak największej skali specyfików, którymi dysponuje Republika Czeska i jej sprzymierzeńcy na płaszczyźnie zapewnienia bezpieczeństwa.
  • Celem akcji i jej programu jest zawsze nadrzędne ogólne bezpieczeństwo widzów i gości.
  • Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej jest akcją z darmowym wejściem, ponieważ jesteśmy przekonani, że uczestnicy, jako płatnicy podatkowi, mają prawo zobaczyć, na co idą ich podatki.
  • Wspieramy wzajemną interakcję pomiędzy gośćmi i uczestnikami tak, by nawzajem wzbogacali wiadomości i otrzymywali swoje interesujące informacje.
  • Dlatego uczestnik akcji przestrzega zasady organizacyjne i polecenia na akcji. Swoim zachowaniem wspiera pracę jednostek organizacyjnych.
  • Na imprezie nie jest dopuszczalna jakakolwiek forma prezentacji partii politycznych i ruchów oraz niepolitycznych formacji.
  • Na akcję zapraszamy do oficjalnego wystąpienia tylko polityków, działaczy konstytucyjnych lub przedstawicieli zwierzchnich organizacji bezpieczeństwa, którzy mają bezpośredni udział w organizowaniu akcji lub w danym momencie mają aktywny udział o znaczącej zależności wobec ich tematycznego zamiaru (np. przedstawiciel władzy, wojewoda Morawskośląskiego województwa, primator Ostrawy, naczelnik Sztabu Generalnego Armii Czeskiej Republiki, zastępca międzynarodowego sekretariatu NATO, itd.).
  • Uczestnikom akcji zabrania się stosowanie jakichkolwiek środków odurzających, wnoszenie jakiejkolwiek broni lub pirotechniki, materiałów, przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników.

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie & Dniach Czeskich Sił Powietrznych!

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONZOR SPECJALNY
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro