POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024         

O wydarzeniu

Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC są największym pokazem bezpieczeństwa w Europie. Mottem akcji jest „Nasze bezpieczeństwo nie jest oczywiste a bez bezpieczeństwa nie ma pomyślnego rozwoju”. Dlatego jej głównym zadaniem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności różnorodną skalę środków, jakimi dysponuje Republika Czeska i jej sojusznicy na płaszczyźnie zapewnienia bezpieczeństwa.

Impreza jest zaszeregowana do „klubu prestiżowych europejskich show” i pomimo tego, że koszty z każdym rokiem wzrastają, publiczność miała, ma i zawsze będzie miała wstęp wolny na tą akcję.

Główny program, który przebiega na lotnisku Leoše Janáčka Ostrava, to prezentacja ciężkiego wojskowego, policyjnego i ratowniczego sprzętu, dynamicznych pokazów szkolenia jednostek specjalnych, pokazów lotniczych i prezentacji uzbrojenia, wyposażenia i sprzętu jednostek. Przy czym nigdzie nie można w jednym miejscu zobaczyć najlepszą sztukę wojenną i technikę nie tylko żołnierzy, strażaków i policjantów, ale również celników, służby więziennej, straży miejskiej i innych doborowych oddziałów. Każdego roku organizatorzy starają się zapewnić uczestnikom akcji coś wyjątkowego. Częścią akcji w ramach programu uzupełniającego są jeszcze spotkania, seanse filmowe i seminaria.

Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC, które są najbardziej odwiedzaną dwudniową rodzinną akcją w Czeskiej Republice, są nie tylko pokazem z atrakcyjnym programem. Są szczególnie znaczącą platformą dla wyjaśnienia ważnych tematów bezpieczeństwa z jedyną okazją do przypomnienia sobie naszych bogatych tradycji.

Chodzi tu również o znaczące wydarzenie społeczne, na którym spotykają się przedstawiciele prywatnej sfery komercyjnej z przedstawicielami urzędów państwowych i samorządów, najwyższym managementem uczestników i partnerów akcji, ze znaczącymi gośćmi ze sceny politycznej, przedsiębiorczej, naukowej, kulturalnej, stowarzyszeń czy sportowej. Do regularnych szanownych gości należą przedstawiciele rządu czeskiego, Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, przedstawiciele województw, miast i miejscowości, ambasadorzy, wojskowi i attache lotniczy, członkowie cywilnych i wojskowych delegacji i goście nie tylko z Czeskiej Republiki, ale w coraz większym stopniu również z za granicy – zwłaszcza z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Przeprowadzenie akcji, która w ostatnich latach cieszy się dwuset tysięcznymi odwiedzinami wymaga zaangażowania setek osób. Bezpieczny dojazd i pobyt nie można zapewnić bez udziału jednostek zintegrowanego systemu ratunkowego. Głównymi organizatorami akcji są Jagello 2000, Sztab Generalny Armii Czeskiej Republiki, Strażacki Oddział Ratowniczy Województwa Północnomorawskiego, Wojewódzka Dyrekcja Policji Województwa Północnomorawskiego, Zdrowotny Oddział Ratowniczy Województwa Północnomorawskiego i Lotnisko Leoše Janáčka Ostrava.

W ramach pokazów weekendowych na lotnisku w Mosznowie przebiegają równocześnie dwie akcje:

Dni NATO w Ostrawie rozpoczęły swoją tradycję w roku 2001, przy czym z pierwotnie regionalnej ogólnodostępnej prezentacji armii, policji i służb ratunkowych przeszła w największą lotniczo-wojskowo-bezpieczeństwa show w Europie Środkowej. Tą rzeczywistość potwierdza nie tylko rosnące zainteresowanie ze strony uczestników zagranicznych, ale przede wszystkim ilość przybyłych widzów na imprezę.

Dni Sił powietrznych Armii Czeskiej Republiki są oficjalną akcją lotnictwa czeskiego, która przebiega na podstawie decyzji resortu obrony właśnie równocześnie z Dniami NATO w Ostrawie, jako ich część. Zbudowaliśmy więc tak znaczący format, który jest ważną gwarancją jakości, szczególnie dla zagranicznych uczestników. Te fakty znajdują odzwierciedlenie w organizacji szeregu zagranicznych działań, jakim jest Summit dowódców sił powietrznych państw V4, spotkania bilateralne, konferencje międzynarodowe i workshopy na najwyższym poziomie właśnie na naszej akcji.  

 

Kraj partnerski

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro